Тільки Любов Залишить Тебе Живим

See video

ГАЙДАМАКИ, Андрей Макаревич, Maciej Maleńczuk

«Тільки Любов Залишить Тебе Живим» / "Только Любовь Заставит Остаться Живым" / "Tylko Miłość Zostawie Ciebie Zywym" -

- песня о мире в Украине и во всем мире. Мир, как альтернатива всем формам войны: тотальной, гибридной, экономической, информационной, ответ артистов на страдания простых людей, цинизм политиков, сложную и несправедливую ситуацию, в которой оказалась Украина сегодня. Песня написана Гайдамаками совместно с легендарным рок-певцами -россиянином Андреем Макаревичем и поляком Мацеем Маленчук (Maciej Malenczuk).

Соответственно слова песни звучат тоже на трех языках. «Тільки Любов Залишить Тебе Живим» / "Только Любовь заставить Остаться Живым" / "Tylko Miłość Pozwoli Ci Przeżyć "- utwór o pokoju na Ukrainie i cały świecie. Pokój To alternatywa wojny We wszelkich formach - totalnej, hybrydowej, ekonomicznej, informacyjnej. Piosenka To odpowiedź artystów Na cierpienia prostych ludzi, cynizm polityków, skomplikowaną и niesprawiedliwą sytuację, w jakiej znajduje się dziś Ukraina. Utwór to wspólna praca ukraińskich Haydamaków i legend rocka - Rosjanina Andrieja Makarewycza и Polaka, Macieja Maleńczuka. Każdy Z muzyków zaśpiewał W piosence W swoim języku.

The Haydamaky band